Frivillig 2019

Fjellsportfestivalen er stolt over den enorme frivillige innsatsen som er å finne i Sogndal. Utan desse ville den flotte festivalen ikkje vore mogleg. Også i 2019 treng me engasjerte frivillege som vil bli med å lage ein historisk bra festival. Den offisielle registreringa startar i desember, men send oss gjerne ein e-post om du allereie no veit at du ynskjer å verva deg som frivillig, eller om du bære lurer på noko.: daglegleiar@fjellsportfestivalen.no

Krav til frivillige

Her finn du info om ulike oppgåver du kan ha som frivillig under Fjellsportfestivalen 2019 - og kva kvalifikasjonar me ser etter hos deg:


Du kan delta på førebuande møter og opplæring
Du deltek i ryddinga siste dag av festivalen

onsdagHåvardHalvorsen-13(1).jpg
frivillig fjellsportfestivalen.jpg
_MG_3658(1).jpg

Ulike frivilligoppgåver:

1. Frivillig i sekretariatet

Oppgåver:

Sekretariatet er festivalen sin «resepsjon». Kom hit og få svar. Deltakarar hentar festivalpass, kjøper turar og får informasjon om program og aktivitetar. Guidane hentar nøklar til bilane og møter gruppeturane her. Frivillige kan hente nøkkel til frivilligrommet. Sekretariatet informerer om vêrvarsel, rutetider, opningstider og mye anna. Sekretariatet er ope frå kl. 08-01.

Kva ser me etter:

Du er glad i å yte kundeservice. Du er merksam og får situasjonar til å gå smidig føre seg. Du taklar stress og lange køar. Du tør å seie nei når noko ikkje er rett. Du er blid, positiv og klar for å jobbe mykje under festivalen.

2. Frivillig på hotellet

Oppgåver:

På hotellet skjer det mykje på kveldstid. Frivillige passer på at arrangement vert gjennomført på ein trygg måte, og at deltakarar som kjem inn har festivalpass.

Kva ser me etter:

Frivillige på hotellet er tryggleikskapande personar som observerer og grip inn dersom situasjonen krev det.

3. Frivillig i Rindabotn

Oppgåver:

I Rindabotn er det behov for mange ulike oppgåver og dei aller fleste skjer utandørs. Nokon oppgåver kan vere fysisk tunge. Du må pårekne å ta festivalbuss til og frå Hodlekve/Rindabotn.

Kva ser me etter:

Du likar å vere utandørs og trivst med mykje liv og leven. Det kan bli kalde dagar, og du veit å kle deg godt for timane utendørs. Praktisk erfaring med verktøy er eit pluss.

4. Frivillig med ansvar for en aktivitet

Oppgåver:

Under festivalen skjer det mange aktivitetar, til dømes barneskirenn, hoppkonkurranse, sykkelutfor, m.m. Som frivillig hjelper du til med å forberede, gjennomføre og å rydde opp etter aktiviteten. Du må pårekne å ta festivalbussen til og frå Hodlekve/Rindabotn om det er der aktiviteten din skjer.

Kva ser me etter:

Du er ein hjelpsam og positiv person som gjer jobben sammen med laget til den er ferdig. Det kan bli kalde dager, og du veit å kle deg godt for timane utendørs.

5. Frivillig med ansvar for parkering

Oppgåver:

I skisenteret Hodlekve blir det mykje trafikk under festivalen. Frivillige ser til at bilane parkerer på oppviste plassar og at festivalbussen kjem fram. Frivillige tar også betalt for parkering.

Kva ser me etter:

Frivillege syter for at det er ordna forhold på parkeringsplassane til skisenteret. Du tør å seie nei dersom noko ikkje er rett. Det kan bli kalde dager, og du veit å kle deg godt for timane utendørs.

6. Frivillig med ansvar for dekor og pynting

Oppgåver:

Quality hotell i Sogndal er base for festivalen. Mykje av programmet går føre seg her. Dekorteamet gjer hotellet festivalklart med rekvisittar og pynt. Ein del av pynten er gjenbruk, og noko lagar me saman. Siste dagen i festivalen rydder me det tilbake på fjellsportlageret.

Kva ser me etter:

Du likar å lage ting og tang og ser løysingar på korleis vi kan lage god stemning på hotellet av det vi har til rådvelde.

7. Frivillig i gledespatruljen

Oppgåver:

Det har vore tradisjon å ha ein omreisande gledespatrulje som syter for god stemning gjennom heile festivalen. Denne gruppa er innom sentrum/hotellet og Hodlekve/Rindabotn dagleg og varmar festivaldeltakarane med toddy og glede med dei fargerike kostymane sine.

Kva ser me etter:

Gledespatrulja treng deg som er utadvendt, blid og opptatt av å gi festivaldeltakarar gode opplevingar. Du trivst med teamarbeid og å prate med folk. Me ønskjer at du har førarkort.

8. Frivillig på frivilligrommet

Oppgåver:

Eit rom på Quality hotell i Sogndal er heldt av som eit pauserom for frivillige. Ansvarlege for dette rommet passar på at det er mat og drikke i kjøleskapet, steiker opp vafler, rydder brukte kopper og asjetter, og ser til at det er eit ryddig og hyggeleg rom å besøke. Det høyrer og med til oppgåva å samarbeide med hotellet.

Kva ser me etter:

Du er glad i å lage mat og stelle for andre. Du bryr deg om at det er reint og ryddig på pauserommet.

9. Frivillig med ansvar for sponsormateriell

Oppgåver:

Kvart år nyttar festivalen vimplar til marknadsføringsformål. Desse må monterast opp og ned, og stå på ein anvist plass under festivalen. Nokon vimplar låner me frå sponsorar, og då må dei hentast og leverast hjå desse.

Kva ser me etter:

Du er ein ryddig person med sans for å bygge saman ting. Du trivast med transportoppdrag og vere på farta.

10. Frivillig til teknisk hjelp

Oppgåver:

Festivalen har programpostar som krev teknisk kunnskap. Vi leiger inn profesjonelle teknikarar, men treng også frivillige som kan vere assistentar for desse. Det kan òg bli behov for å trå til når andre frivillige treng hjelp med tekniske ting, t.d. lydteknikk og rigging.

Kva ser me etter:

Du har sans for datasystem og er vant til å løyse problem som dukkar opp når ulike løysingar skal snakke saman. Du hjelper gjerne andre med deira problem og taklar stressande situasjonar.

11. Frivillig med ansvar under frivilligfesten

Oppgåver:

Før festivalen varmar dei frivillige opp med ein heidundranes fest. Me leiger eit lokale der me kan ha ein privat samling. Me pynter, kokkelerer og koser oss ein lang kveld. Frivillege hjelpar til med desse oppgåvene, ser til at ting går som dei skal under festen, og hjelper til å rydde opp etterpå.

Kva ser me etter:

Du trivast i vert-/vertinne-rollen og ser til at alle på festen har det bra. Du er merksam og tør å gripe inn i situasjonar der det er behov for det.

12. Frivillig som jobbar med VIP

Oppgåver:

Ta imot festivalens VIP-gjestar, gje informasjon, legge til rette for eit triveleg opphald.

  • Hente/bringe frå flyplass/buss.
  • Hjelpe til under middag for sponsorar.
  • Arbeide i team med andre VIP-frivillige.

Kva ser me etter:

  • Du er flink med folk og serviceinnstilt.
  • Du løyser praktiske problem på strak hand.
  • Du er sosial og er ein god ambassadør for festivalen.

13. Frivillighandtering

Oppgåver:

Frivillighandtering inneber innrullering av frivillige og oppsetjing av vaktlister. Dette er ein oppgåve som medfører ansvar og tett arbeid med frivilligsjefen og festivalteamet. Du vil jobbe med leiarane for dei forskjelligearrangementa og ansvarsområda med å følgje opp behov for frivillighjelp. Denne oppgåva er for deg som liker organisering, treffe dei som jobbar mykje med festivalen og vere ein del av festivalen sin ryggmarg.

Kva ser me etter:

Denne oppgåva er for deg som liker organisering, treffe dei som jobbar mykje med festivalen og vere ein del av festivalen sin ryggmarg.

Usikker? Søk likevel, så hjelper me deg å finne ut kva du vil.