Back to All Events

Foredrag: Bærekraftig fjellsport - ein saga blott?

IMG_8478.jpg
eivind brendehaug.jpg

Av Eivind Brendehaug frå Vestlandsforsking

ROM: Sogndal 1 & 2 (på hotellet).

Forskar Eivind Brendehaug stiller spørsmålet: Er tilpassinga til endra klima klimavennleg og berekraftig?

Skidestinasjonar førebur seg på endra klima på fleire måtar: kunstsnøproduksjon, forlenge skitrekka eller flytte dei høgare opp i terrenget, flytte destinasjonen til snøsikrare område i nærleiken etc. Dei som ikkje er opptekne av å bruke skitrekk reiser kanskje lengre for å finne stabile snøforhold, mens den mest ekstreme varianten er tak og skiløypene/bakkene eller innandørs skianlegg.

Brendehaug spør kva konsekvensar desse tilpassingane har for klimaet? Gir dei større eller mindre klimautslepp? Er tilpassinga berekraftig? Kva for tilpassing er klimavennleg?

Brendehaug er utdanna ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) innan naturforvaltning og økonomi, og har doktorgrad frå Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) innan deltakande planlegging.

Later Event: February 22
Møt sponsorane våre