Back to All Events

Ope møte om fjellsport, miljø og klima

2017.24.02-Buskrednosi1505moh-0033_preview.jpeg

Av: Vestlandsforsking og DNT

Korleis vil folk som driv med fjellsport og naturbasert reiseliv merke klimaendringane? Spørsmålet er sentralt i ein ny studie ved Vestlandsforsking, og forskarane inviterer til eit ope møte om det dei er i gang med. I tillegg kjem DNT for å snakke om korleis reiselivet tek ansvar for å bli grønare.

Program: 

Kl. 15.00: Vegkart for reiselivet – mot eit berekraftig reiseliv (Anne Mari Aamelfot Hjelle, DNT)

Kl. 15.30: Korleis kan reiselivet tilpasse seg eit endra klima? (Ida Marie Gildestad, Vestlandsforsking)

Kl. 16.00: Pause

Kl. 16.15: Klimaendringar og fjellsport (Inger Hanssen-Bauer og Stephanie Mayer, Meteorologisk institutt/UNI research)

Kl. 16.45: Slutt

Earlier Event: February 21
Sekreteriatet opnar