Back to All Events

Gravekonkurranse med Røde Kors

B67I5617.JPG

Lag skal grave opp ei dukke som er begravd i eit “skred” raskast mogleg. Det er avgrensa kor mange lag som kan vere med. Meld på ditt lag ved Røde Kors sin stand i Rindabotn.